Więcej artykułów

Rada muzeum o decyzji burmistrz Więckowskiej

Czas Bocheński podaje fragmenty oświadczenia Rady Społecznej Muzeum Ziemi Wiśnickiej."Czytamy w nim: „Naszym zdaniem...